40- lecie TECHNIKUM NUKLEONICZNEGO

15 i 16 X. 2003 roku - to daty szczególne w najnowszej historii Zespółu Szkół Nr 2 w Otwocku. W tych dniach świętowaliśmy 40 rocznicę powstania Technikum Nukleonicznego, jednej ze szkół wchodzących w skład naszego Zespołu. Obchody trwały 2 dni. Zaczęły się 15.X uroczystą Mszą św. w kościele pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego. Mszę celebrowało 7 księży (3 z nich to absolwenci technikum). Podczas mszy modliliśmy się za zmarłych byłych i obecnych dyrektorów, nauczycieli, pracowników, uczniów i absolwentów szkoły.


   

Po uroczystej i wzruszającej mszy świętej uczniowie wraz z nauczycielami i absolwentami udali się na cmentarz otwocki aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobach zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników i absolwentów.


   


O godzinie 11.00 w szkole rozpoczęła się główna uroczystość. Sala pękała w szwach. Tylu zacnych osób w murach naszej szkoły nie gościliśmy dawno. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu przedstawicieli władz powiatowych, miejskich i kuratoryjnych. Było nam niezmiernie miło gościć:

 • Starostę Powiatu Otwockiego p. Mirosława Pszonkę

 • Wicestarostę Powiatu Otwockiego p. Janusza Krupę

 • Dyrektora Oświaty powiatowej p. Hannę Majewską-Smółkę

 • Wicedyrektora Oświaty Powiatowej p. Zdzisława Rakowskiego

 • Skarbnika Starostwa Otwockiego p.Wiesława Miłkowskiego

 • Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu p. Jerzego Sabałę

 • Wicedyrektora Wydziału Kształcenia Ustawicznego w Mazowieckim Kuratorium Oświaty p. Roberta Rutkowskiego

 • Wizytatorów Mazowieckiego Kuratorium Oświaty p. Krystynę Gregorczyk i p. Lecha Goreckiego

 • Prezydenta Miasta Otwocka p. Andrzeja Szaciłłę

 • Wiceprezydenta Miasta Otwocka p. Roberta Mroczka

 • Dyrektora Oświaty Miejskiej p. Roberta Rataja

 • Prezesa Zarządu Otwockiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego p. Ludwika Kiełczewskiego

 • Komendanta Komendy Powiatowej Policji p. Michała Czeszejko-Sochackiego

 • Komendanta Komendy Powiatowej Straży Pożarnej p. Mirosława Krupę

 • Dyrektorów otwockich i warszawskich szkół średnich

 • Proboszcza Parafii pw.Zesłania Ducha Świętego ks.Tomasza Pławnego


       

       

Honorowymi gośćmi uroczystości byli dawni dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi oraz absolwenci tej szkoły. Z wielkim wzruszeniem odnotowaliśmy fakt, że na nasze zaproszenie odpowiedziały żony nieżyjących już dyrektorów: p. Barbara Banach, p. Maria Buczek-Grabiec, p. Maria Tomalak. Dużym, ale jakże miłym zaskoczeniem było przybycie na uroczystość siostry dyrektora Mariana Buczka.

Mimo wielu ważnych obowiązków swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Szef Wojskowych Służb Informacyjnych gen. Marek Dukaczewski

 • Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej - minister Jarosław Pietras

 • Dziekan Szkoły Wyższej Warszawskiej - dr inż. Marek Ruszczak

 • były Komendant Zarządu Głównego ZHP (obecnie przedsiębiorca) p. Jerzy Szczygielski

 • Notariusz, Sekretarz i Prezes Wyższej Szkoły Katechetycznej w Archdiecezji Metropolitalnej ks. Andrzej Tulej

 • piastujący stanowiska kierownicze (od 1982r.) w Telekomunikacji Polskiej p. Grzegorz Chobot

 • Redaktor Naczelny Gazety Otwockiej p. Ewa Banaszkiewicz

Nie sposób wymienić wszystkich

Powitaniem gości uroczystość rozpoczął Dyrektor Szkoły p. Henryk Matosek. Były życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody, odznaczenia oraz okolicznościowe przemówienia.

   

   

A potem nastąpiło to na co wszyscy czekali - "żywa" historia szkoły zaprezentowana przez p. Wiesławę Tomaszewską. Historię przeplatały wspomnienia absolwentów Technikum Nukleonicznego: Tadeusza Martona (1968), Grzegorza Chobota (1970), Janusza Krupy (1976), Grzegorza Drabika (1986), Elżbiety Kaczmarek (Mętrak 1977), Jerzego Szczygielskiego (1973), ks. Mariusza Lecha (1994). Absolwenci wspominali swoje lata szkolne oraz swych niezapomnianych nauczycieli. Owacjami na stojąco witano i pozdrawiano p. Barbarę Rogulską i p. Jerzego Darnowskiego - jednych z pierwszych nauczycieli technikum. Wielką furorę zrobił p. Janusz Ramotowski (1968), który na uroczystość przyjechał z Francji i przywiózł ze sobą historyczną czapeczkę, którą niegdyś nosili uczniowie TN.

   

   

Z okazji jubileuszu nauczyciele tej szkoły - p. Wiesława Tomaszewska i p. Grzegorz Górski oraz Przewodniczący Rady Szkoły p. Edward Szkoda opracowali i wydali okolicznościową publikację "40 lat Technikum Nukleonicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie. Historia i współczesność". Pierwszy jej egzemplarz z rąk autorów podczas uroczystości otrzymał Dyrektor Szkoły p. Henryk Matosek.

   

Zwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów przed popiersiem Marii Skłodowskiej-Curie wewnątrz szkoły i na zewnątrz budynku oraz wystąpienie ucznia kl. IVb TN Daniela Pijanowskiego, który ze wzruszeniem mówił o życiu i pracy naukowej patronki Technikum Nukleonicznego

Następnie gości bawili obecni uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 kabaretowym przedstawieniem obrazującym życie szkolne w krzywym zwierciadle.

      


Po zakończeniu uroczystości, która trochę się przedłużyła, przyszedł czas na okolicznościowy toast, rozmowy, spotkania i wspomnienia. Dużym powodzeniem cieszyły się kroniki szkolne pieczołowicie przechowywane od wielu lat. Każdy chciał znaleźć jakiś ślad po sobie w tej szkole.

   

   

W drugim dniu obchodów - 16 października - jubileusz świętowali obecni uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 wraz z obecną kadrą pedagogiczną. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Kurator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty p. Ryszard Raczyński, któremu obowiązki nie pozwoliły gościć w szkole podczas głównego dnia obchodów.

   

Pan Kurator wraz z całą młodzieżą obejrzeli kabaretowe przedstawienie zaprezentowane w dniu poprzednim. Wszyscy bawili się świetnie.

   

   

   

Po rozrywce przyszedł czas na rywalizację sportową - zawody o puchary 40-lecia Technikum Nukleonicznego w kategoriach: dziewczęta, chłopcy młodsi, chłopcy starsi, nauczycielki i nauczyciele.   

Na zakończenie imprezy odbył się koncert zespołu młodzieżowego "Bez nazwy" z Otwockiego Klubu SMOK.Powrót